links
contact
 
     
  Wie kan aanvragen?  
 

Organisaties en instellingen kunnen een aanvraag voor een bijdrage indienen als zij passen binnen de doelstelling van Het Groene Kruis Gaasterland. De activiteit waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is gericht op de bewoners in het gebied Gaasterland.

Verder geldt in het algemeen:

 • geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen;
 • de bijdrage wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking of voorschot;
 • aan een organisatie wordt niet vaker dan eenmaal per drie jaar een bijdrage gegeven;  
 • in exploitatiekosten wordt niet bijgedragen;
 • activiteiten hebben een breed maatschappelijk draagvlak;
 • activiteiten met uitsluitend een commercieel, politiek of religieus karakter komen niet voor een bijdrage in aanmerking;

Aanvraagprocedure:

1. U stuurt ons een brief of mail van ongeveer 1 à 2 pagina’s, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft en de mate waarin u daarvoor van ons ondersteuning wenst.

2. Uw verzoek wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag hoger is dan € 2.000,- en binnen de doelstellingen van Het Groene Kruis Gaasterland valt, ontvangt u een specifiek aanvraagformulier.
Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt.

3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen:

 • Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • Statuten
 • Jaarverslagen (financieel en sociaal)
 • Specificatie van de projectkosten
 • Dekkingsplan

4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen.

5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en wordt het bedrag van de schenking aan u overgemaakt.

6. Het bestuur van Het Groene Kruis Gaasterland kan bij het toekennen van aanvraag bepalen dat achteraf zal worden gecontroleerd of de activiteit door de aanvrager volgens de aanvraag is gerealiseerd.

7. Het bestuur besluit over de aanvragen. Er staat geen bezwaar of beroep open tegen bestuursbesluiten.

 
     
    © 2023 het groene kruis gaasterland