links
contact
 
     
  Over ons  
 

In 2001 is de toenmalige “Stichting ten steun aan de Kruisvereniging “Het Groene Kruis”Gaasterland, na 30 jaar omgezet in Stichting Het Groene Kruis Gaasterland.

De kruisvereniging was werkzaam op het terrein van de extramurale gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (wijkverpleging, consultatiebureau voor baby's en kleuters, gezinszorg, kraamzorg en kinderopvang). Vanaf eind vorige eeuw werd deze vorm van zorg bekostigd uit de publieke middelen in plaats van particuliere gelden. Daarmee verviel de reden voor het lidmaatschap van een kruisvereniging. Het bestuur van de vereniging heeft in de jaren negentig besloten de vereniging om te zetten in een stichting.

De stichting heeft ten doel:

  • de ondersteuning van de extramurale gezondheidszorg in het algemeen en van de maatschappelijke gezondheidszorg in het bijzonder, zoals voorheen uitgevoerd door de vereniging: ”Groene Kruis Gaasterland”;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zo is het vermogen veilig gesteld voor het ondersteunen van initiatieven en projecten die in de lijn van de voormalige stichting liggen.

Omdat het vermogen destijds bijeen is gebracht door de leden van de kruisvereniging uit Gaasterland, beperkt de stichting zich tot initiatieven die betrekking hebben op de bewoners in Gaasterland.

 
     
    © 2023 het groene kruis gaasterland